Tidlig tilknytning og spiseforstyrrelser – seminar 4. september

Tidlig tilknytning og spiseforstyrrelser
Med kroppen som inngang til forståelse og forandring.

Velkommen til seminar 4. september 2019 kl. 09.00 – 16.30.

På dette seminaret vil du lære om forholdet mellom traumer, kropp og spiseforstyrrelser, og hvordan vi kan arbeide med disse utfordringene ved hjelp av somatiske eller kroppsorienterte intervensjoner.

ForedragsholderJanina Fisher, Ph.D 

Sted: Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.
Pris: 1950,- inkl. lunsj. Studentpris kr 950,- (begrenset antall studentplasser).
Bindende påmelding til post@villasult.no

Seminaret vil foregå på engelsk og den engelske tittelen er: Somatic Interventions in the Treatment of Traumatic Attachment, Affect Dysregulation and Eating Disorders.

Målgruppe
Seminaret er egnet for psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer som jobber med mennesker med spiseforstyrrelser og komplekse traumetilstander.

Om seminarinnholdet
Tidlig tilknytning er en kroppsopplevelse, og våre relasjoner til kroppen blir dannet lenge før vi har språk. Når tilknytningsrelasjonene føles skremmende, påtrengende eller overveldende, endres forholdet til kroppen; den blir en fiende, ikke en alliert. Uten en trygg tilknytning som kilde til beskyttelse og regulering, klarer ikke barnets nervesystem å utvikle evnen til å modulere følelser eller til å regulere seg selv. Dette øker sårbarheten for følelsesmessig overveldelse og vedvarende forsøk på regulere følelser med atferd, noe som blant annet kan føre til utvikling av spiseforstyrrelser. I stedet for å oppleve relasjoner som en trygg havn, vil traumatiserte klienter bli drevet av sterke relasjonelle ønsker og avverger, også i den terapeutiske relasjonen.

 

Læringsmål
Som deltaker på seminaret vil du få kunnskap om hvordan:
– identifisere effektene av tilknytningsforstyrrelser på kropp og psyke
– beskrive forholdet mellom traumer, tilknytningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser
– anvende somatiske eller kroppsorienterte intervensjoner i behandling av tilknytningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser i psykoterapi

Om foredragsholderen
Janina Fisher, Ph.D er assisterende utdanningsdirektør på Sensorimotor Psychotherapy Institute, og tidligere underviser på Harvard Medical School. Hun er ekspert på behandling av traumer og har bl.a. gitt ut boken Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Attachment and Trauma (2015) sammen med Pat Ogden, skrevet Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation(2017) og kommer snart med Working with the Neurobiological Legacy of Trauma(in press). Fisher er best kjent for sitt arbeid med å integrere nyere kroppssentrerte intervensjoner i tradisjonelle psykoterapeutiske modeller. For mer informasjon: www.janinafisher.com

Godkjenninger
Norsk Psykologforening har godkjent seminaret som 7 timers fritt spesialistkurs/vedlikeholdskurs. Det er søkt om godkjenning av seminaret som fritt spesialistkurs/vedlikeholdskurs hos Den Norske legeforening, Sykepleierforbundet og Fysioterapiforbundet.

Referanser
Fisher, J. (2017). Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation. London, UK: Routledge
Fisher, J. (2019). Working with the Neurobiological Legacy of Trauma.
Ogden, P., Minton, K. & Pain, C. (2006).  Trauma and the body: a sensorimotor approach to psychotherapy.  New York:  W. W. Norton.
Siegel, D.J. (2010).  Mindsight: the science of personal transformation.   New York: Random House.
Solomon, M. & Siegel, D.J. (2003).  Healing trauma: attachment, mind, body and brain.  New York: W.W. Norton.