Utdanning

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi tilbyr en 5-årig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er tredelt og består av spebarnsobservasjonsseminar, innføringsseminar og videregående seminar. Utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector, Child and Adolescent section (EFPP).

 

Innføring

IMG_2379-500-_500x350
Innføringsseminaret skal gi deltakerne innføring i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret skal skape interesse og en begynnende forståelse for grunnleggende sider ved terapeutisk arbeid, sentrale teoretiske begreper og kandidatens egen fungering i relasjon til andre. Seminaret danner grunnlag for deltagelse på videregående seminar.

Spedbarnsobservasjon

Babyføtter
Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Videregående seminar

dscn1117-paraply-500-_500x350
Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode. Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.


Det forutsettes et medlemskap i IBUP / pr. år.


Det er fortløpende påmelding til seminarene