Utdanning

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi tilbyr en 5-årig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Utdanningen er tredelt og består av spebarnsobservasjonsseminar, innføringsseminar og videregående seminar. Utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector, Child and Adolescent section (EFPP).

Mer informasjon om instituttets utdanning (pdf)

Mer om de ulike utdanningstilbudene

Innføringsseminar
Videregående seminar
Spedbarnsobservasjonsseminar
Valgfritt program til spesialistutdanningen for leger og psykologer
Nye seminarer 2020

Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 pr. år.