Krav til fullt medlemskap

§ 3. Medlemskap.
Instituttet har to kategorier medlemskap: Medlemmer (fullt medlem) og assosierte medlemmer.

  1. Assosiert medlemskap kan de inneha som arbeider i det barne- og ungdomspsykiatriske felt og som er interessert i å videreutdanne seg i psykoanalytisk orientert barne- og ungdomsterapi. Assosiert medlemskap kan også søkes av teammedarbeidere som samarbeider om psykoanalytisk orientert barne- og ungdomsterapi.
  2. Fullt medlemskap forutsetter at vedkommende må ha oppfylt foreningens utdannelsesbestemmelser. Styret anbefaler medlemskap etter søknad. Det utvises rimelig skjønn som gir mulighet for dispensasjoner.

Krav til fullt medlemskap:

  1. Et studium som har ført til cand. psychol. eller cand. med. eller annen relevant grunnutdannelse. Til sammen minst to års klinisk praksis innen psykisk helsevern for barn og unge.
  2. Fullført 2-årig innføringsseminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, ca. 196 timer. 90 timer dokumentert veiledning av godkjent veileder.
  3. Psykoanalytisk orientert egenbehandling med en frekvens av minimum 2 timer ukentlig til sammen ca. 300 timer.
  4. Gjennomføring av spedbarnsobservasjon og deltagelse i spedbarnsobservasjonsseminar med varighet i 1 ½ år.
  5. Gjennomføring av psykoanalytisk orienterte barneterapier under kvalifisert veiledning: Praksisen skal omfatte et førskolebarn, et skolebarn og en ungdom med frekvens minst 2-3 timer ukentlig. En av behandlingene bør ha en varighet av minst 2 år, en minst 1 år.
  6. Fullført 2-årig videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, ca. 196 timer. 90 timer dokumentert veiledning av godkjent veileder.
  7. Seminarene skal være klinisk/teoretiske og basert på deltagernes fremleggelse av egne kasus. Lærere på seminarene skal være psykoanalytisk skolerte eller ha instituttets 5-årige utdanning.

Se lovene i sin helhet her.