Utlysning av Marionstipendet 2024

Kjære medlemmer,

Da er det tid for utlysning av Marionstipendet 2024.

 

Stiftelsen Marionfondets midler ble fra 02.11.2007 ved avvikling av stiftelsen donert til Institutt 
for barne- og ungdomspsykoterapi, IBUP (tidligere Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi for barn og ungdom, NFPPBU). 

Midlene skal komme foreningens medlemmer til gode 
og anvendes til etterutdanning og faglig oppdatering av lærere og veiledere ved IBUP.

 

Vi utlyser med dette midler til bruk for etterutdanning / faglig oppdatering innen fagområdet
psykoanalytisk barne- og ungdomspsykoterapi. Fondsmidlene kan søkes av medlemmer ved
IBUP som er lærere eller veiledere. Det deles ut stipend på inntil kr. 10 000,- for et definert prosjekt.
Søknad med prosjektbeskrivelse sendes til:
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
v/styret
Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
Søknader mottas helst per e-post til post@ibup.no,
men kan også sendes i posten til adressen over.
Søknadsfrist: 20. februar 2024

Les det i pdf: Marionstipendet