Utlysning av nytt Innføringsseminar Bergen mai 2024

IBUP arrangerer 2-årig innføringsseminar i psykodynamisk / psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og unge
i Bergen våren 2024

Les utlysningsbrevet her

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) videreutdanner psykologer og leger i psykoanalytisk orientert/ psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret integrerer teori og klinisk praksis.
Les mer her for nærmere beskrivelse og studieplan: https://www.ibup.no/innforingsseminar/

Innføringsseminaret er godkjent av Den norske legeforening (Dnlf) som valgfritt obligatorisk terapiseminar for LIS i BUP (læringsmål BUP 015, 020-023) og av Psykologforeningen (NPF) som vedlikeholdsaktivitet for spesialister. Innføringsseminaret kan inngå i spesialiteten psykoterapi for psykologer som vil gå videre med hele IBUPs utdanning.

Målgruppe:
Seminaret er forbeholdt leger og psykologer, og søker bør ha ca. 2 års klinisk erfaring innen psykisk helse med barn og ungdom, men kandidater med kortere erfaring kan også søke. Det kreves at kandidaten i hele seminarperioden arbeider med psykoterapi med barn eller ungdom under kvalifisert veiledning, og kan følge behandlingsforløp over tid.

Gruppestørrelse:
6-8 deltakere.

Oppstart:
Planlagt 30.-31. mai 2024. Forutsatt at det er mange nok påmeldte.

Kursavgift:
Kr. 13 500 pr semester forutsatt fulltegnet kurs. Forbehold om prisjustering i løpet av seminartiden.
Medlemskap i IBUP 750 kr pr. år i seminartiden.

Seminarleder:
Barne- og ungdomspsykiater Unni Sandaker Blom, e-post unnisandakerblom@hotmail.com
Psykologspesialist Anne Kløve, e.post annekanpost@gmail.com

 

Ved spørsmål: post@ibup.no

 

Påmelding trykk her:

Påmeldingsskjema