Valgfritt program til spesialistutdanningen for psykologer

Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (ny ordning) i regi av IBUP, godkjent som del av Norsk psykologforenings nye spesialistordning og godkjent av Den norske legeforening med 108 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering. Kan også tas som selvstendig kurs som del av etterutdanning eller vedlikeholdsaktivitet til spesialiteten.

Målsetting med seminaret

Programmet gir en innføring i moderne psykodynamisk og relasjonsorientert teori og forskning, samt spesifikk metodekompetanse i psykodynamisk og relasjonsorientert psykoterapi. Det er utarbeidet for at psykologer og leger innen psykisk helse / spesialisthelsetjenesten og barne- og familievern skal bli mer kompetente i å tilby tilpasset behandling, ved så vel enklere som mer komplekse vansker hos barn og ungdom, samt anvende kunnskapen de tilegner seg, inn i arbeidet med voksne rundt barnet/ungdommen.

Fakta om programmet

Programmet er temabasert, strekker seg over 6 samlinger av 3 dager, over 3 semestre og omfatter 54 timers teori og 54 timers klinisk seminar og forutsetter en samtidighet med relevant klinisk praksis. Det forutsettes at man har individuell veiledning utenom samlingene.

 Om arbeidsmetoden

Undervisningen vil bestå av kliniske og teoretiske fremleggelser. Undervisningen er prosessorientert der en søker å integrere den kliniske og teoretiske tilegnelsen. Kliniske fremleggelser vil baseres på vignetter fra deltakernes eget kliniske arbeid, presentert i form av enten timereferat eller video.

Om underviserne

IBUP har lang erfaring med videreutdanningsforløp og benytter seg av erfarne og dyktige undervisere og klinikere med mange års erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier. Det vil være forskjellige undervisere knyttet til de forskjellige temabolker gjennom forløpet, mens det vil være samme veileder tilknyttet den enkelte veiledningsgruppen som følger gruppen gjennom hele forløpet.

6 samlinger á 3 dager over tre semestre, kl. 09:00–16:00.

Planlagt oppstart: Datoer er foreløpig ikke bestemt. Interessenter bes sende en e-post til kasserer@ibup.no for nærmere informasjon.

Les beskrivelse av programmet her.

NPFs krav til opptak

NPFs bestemmelser for veiledning ny ordning