Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode. Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Studieplan for videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode.

Videregående seminar har en varighet på to år med til sammen 196 undervisningstimer.

Undervisningen foregår i grupper med 6-8 deltakere.

Seminaret fokuserer integrasjon av terapeutisk arbeid og teoretiske begreper, emosjonell læring, utvikling av terapeutisk holdning og etisk bevissthet.  Deltagernes utvikling som fagperson står sentralt, og skal fremme en personlig integrert terapeutisk holdning.

Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Pris per semester kr. 10 000,-

Ta kontakt med IBUP på post@ibup.no om hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å delta på et videregående seminar.