Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode.

Seminaret fokuserer integrasjon av terapeutisk arbeid og teoretiske begreper, emosjonell læring, utvikling av terapeutisk holdning og etisk bevissthet.  Deltagernes utvikling som fagperson står sentralt, og skal fremme en personlig integrert terapeutisk holdning.

Seminaret har en varighet på to år med til sammen 196 undervisningstimer, og undervisningen foregår i grupper med 6-8 deltakere.

Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Pris per semester kr. 10 000,-

Det er løpende påmelding til IBUPs seminarer. Send en e-post til post@ibup.no hvis du er interessert i å delta eller ønsker å vite mer om videregående seminar.

Studieplan for videregående seminar (pdf)