Videregående seminar

Videregående seminar skal gi deltakerne en fordypning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom. Seminaret viderefører temaene fra innføringsseminaret og gir en ytterligere fordypning i psykoanalytisk teori og metode.

Seminaret fokuserer integrasjon av terapeutisk arbeid og teoretiske begreper, emosjonell læring, utvikling av terapeutisk holdning og etisk bevissthet.  Deltagernes utvikling som fagperson står sentralt, og skal fremme en personlig integrert terapeutisk holdning.

Seminaret har en varighet på to år med til sammen 196 undervisningstimer, og undervisningen foregår i grupper med 6-8 deltakere.

Videregående seminar er grunnlaget for senere praksis som lærer og veileder i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Pris per semester fra 1. juli 2023 kr. 13 500,-
Prisene reguleres halvårlig (1. januar og 1. juli).

+medlemskap kr. 750/år i seminartiden

Det er fortløpende påmelding til IBUPs seminarer.

  • Et pågående seminar: Høst 2022 – vår 2024

Meld deg på seminar her

Send en e-post til post@ibup.no om du ønsker å vite mer om videregående seminar.

Ibup følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger i forbindelse med seminarvirksomhet og fagmøter.

Studieplan for videregående seminar (pdf)

Last ned studieplanen for hele utdanningen

Liste over godkjente veiledere videregåendeseminar