Webinar med Meg Harris Williams 2024

Vi er så heldig å kunne tilby flere webinarer med denne utømmelige inspirasjonskilden kalt Meg Harris Williams.

Det blir to webinarer på våren og to på høsten. Som IBUP medlem skal du ha fått informasjon om dette i forkant og kan allerede melde deg på alle webinarer.

Påmelding til webinarene er nå åpent for alle.

Påmelding og betaling skjer gjennom Tikkio. Du vil få tilsendt en epost en tid før webinaret med link til Zoom.

Alle webinarene er uavhengig av hverandre, og du må dermed ikke være med på alle for å henge med.

 

Våren 2024:

  • 17. april: «The caesura of the birth and the primordial conflicts” 

Kjøp billett her: Billett

This seminar considers how the conflicts that are aroused around the birth of a new baby inform us about the origins of thinking processes. Material from both infant observation (Negri & Harris) and phantasies about birth from the baby’s point of view (Bion and Meltzer) are included in the discussion.

 

  • 12. juni: “False Containment and psychosomatic illness”

Kjøp billett her: Billett

This seminar considers some examples in children of how false or substitute containment can be related to psychosomatic symptoms and how this relates to Bion’s concept of both positive and negative transformations – that is, symbol formation and its failure.

 

Høsten 2024:

  • 18. september: “Endoskeleton and exoskeleton” 

Kjøp billett her: Billett 

In the light of Martha Harris’s vision of growth-points in psychoanalysis itself, we consider Bion’s differentiation between psychic exoskeletons and endoskeletons, Bick’s second skin, Meltzer’s adhesive identification, and Money-Kyrle’s analysis of the difficulties in progressing from preconception to conception.

 

  • 6. november: “Mental, protomental and anti-mental (Bion´s Grid)

Kjøp billett her: Billett

An overview of Meltzer’s further thoughts on Bion’s Grid, including the Negative Grid which he did not fully develop, and how this relates to primitive and protomental phenomena of various types.

 

 

Hvem er Meg Harris Williams spør du?:

Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psykoanalyse. Hun har også bakgrunn
som billedkunstner. Hun foreleser og underviser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre
språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert
på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room». Meg Harris Williams er datter
av Martha Harris, og Donald Meltzer er hennes stefar.
Meg Harris Williams’ forfatterskap inneholder blant annet The Apprehension of Beauty, som hun skrev sammen
med sin stefar, Donald Meltzer, og som ble utgitt i 1988. Andre utgivelser er: The Vale of Soulmaking (2005), The
Aesthetic Development (2010), Bion’s Dream (2010), The Tavistock Model: Collected Papers of Martha Harris andEsther Bick (2011), Bion in New York and Sao Paulo (2019), Four Discussions with W.R. Bion (2019), The Art of
Personality (2020), Dream Sequenses in Shakespeare (2021) og Donald Meltzer: A Contemporary Introduction
(2021).
Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.