Webinarer

Meg Harris Williams

Meg Harris Williams er datter av Martha Harris som i mange år var leder for barneterapiutdanningen ved Tavistock-klinikken i London. Hennes stefar, Donald Meltzer, brukte store deler av sitt liv til å forelese, veilede og skrive bøker om Wilfred R. Bion og de kliniske implikasjoner av hans teorier.

Meg Harris Williams formidler Bions teorier og det post-kleinianske tankegodset på en begripelig
og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det nonverbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlingsrommet.

I mars 2022 holdt Meg Harris Williams en forelesning i regi av IBUP der hun viste et utdrag av en film hun hadde skrevet manus til, på bakgrunn av Bions memoarer. Filmen kan lastes ned fra YouTube og har tittelen «Remembering the infantile». I foredraget, som nå er tilgjengelig som webinar, snakker Meg Harris Williams om mange av Bions sentrale begreper som vises i filmen.

Webinaret kan kjøpes for kr. 200. Send e-post til post@ibup.no for kjøp av webinar.

Amanda Jones

En av de fremste i vårt felt som arbeider med problematikken rundt traumer i flergenerasjons­perspektiv, er Amanda Jones. Hun var en av hovedforeleserne og vårt største trekkpkaster på IBUPs jubileumskonferanse «Ghosts in the Nursery» i september 2021. I løpet av de to dagene konferansen varte, presenterte Amanda Jones to forelesninger hver dag der hun viste et arbeid med en mor og en 6 måneder gammel gutt. Moren klarte i liten grad å forholde seg til den lille sønnen sin og var fylt av angst, skyld og skam. Hun hadde destruktive fantasier om den lille gutten, noe som skremte henne og som gjorde det vanskelig for henne å være nær ham. Vi får innblikk i hvordan Amanda Jones nennsomt arbeider med mor og barn og åpner for en konstruktiv utvikling som gir nytt håp til en svært dysfunksjonell familie.

Amanda Jones har bakgrunn som psykolog og har vært involvert i en rekke prosjekter både ved Tavistock-klinikken og ved Anna Freud-klinikken. Doktorgradsavhandlingen hennes omhandler en studie over hvordan mødres maladaptive forsvarsprosesser kan hemme og hindre spedbarnets utvikling. Amanda Jones arbeider som psykoterapeut ved en klinikk i nordøst London. Klinikken er et offentlig tilbud spesielt rettet mot «perinatal health care». Her leder hun et tverrfaglig team bestående av 60 klinikere som arbeider med foreldre og spedbarns psykiske helse. Jones under­streker viktigheten av å komme tidlig i kontakt med familier som strever med psykiske vansker, og tilbyr psykoterapeutisk hjelp til gravide kvinner og deres partnere. Klinikken har rammer som gjør det mulig å arbeide med familien de tre første årene av barnets liv.

Webinaret kan kjøpes for kr. 200. Send e-post til post@ibup.no for kjøp av webinar.