Webinarer

Kjøp til gang til webinarer.
Send e-post til post@ibup.no. Da får du tilsendt lenke og passord.

Meg Harris Williams

The Bion Talks
Seminarrekke på fire kvelder med temaet Bion and the post-Kleinian model of the mind (høsten 2022).
1. Aesthetic Conflict
2. Catastrophic Change
3. Symbol formation and the growth of thought
4. The psychoanalytic attitude – foregoing memory and desire
Pris kr 400,- per kveld.

“The Becoming Room” and “Remembering the Infantile” (mars 2022).
Pris kr 200,-

Om Meg Harris Williams
Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psyko­analyse. Hun har også bakgrunn som billedkunstner. Hun foreleser og under­viser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room».

Hun er datter av Martha Harris som i mange år var leder for barneterapiutdanningen ved Tavistock- klinikken i London. Hennes stefar, Donald Meltzer, brukte store deler av sitt liv til å forelese, veilede og skrive bøker om Bion og de kliniske implikasjoner av hans teorier.

Williams formidler Bions teorier og det postkleinianske tankegodset på en begripelig og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det non­verbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlings­rommet.

Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.

Amanda Jones

“The power of ghosts in parent-baby relationships” og «A way of thinking about power in parent-baby relationships”
(Fra IBUPs jubileumskonferanse høsten 2021)

Om Amanda Jones
En av de fremste i vårt felt som arbeider med problematikken rundt traumer i flergenerasjons­perspektiv, er Amanda Jones. Hun var en av hovedforeleserne og vårt største trekkpkaster på IBUPs jubileumskonferanse «Ghosts in the Nursery» i september 2021. I løpet av de to dagene konferansen varte, presenterte Amanda Jones to forelesninger hver dag der hun viste et arbeid med en mor og en 6 måneder gammel gutt. Moren klarte i liten grad å forholde seg til den lille sønnen sin og var fylt av angst, skyld og skam. Hun hadde destruktive fantasier om den lille gutten, noe som skremte henne og som gjorde det vanskelig for henne å være nær ham. Vi får innblikk i hvordan Amanda Jones nennsomt arbeider med mor og barn og åpner for en konstruktiv utvikling som gir nytt håp til en svært dysfunksjonell familie.

Amanda Jones har bakgrunn som psykolog og har vært involvert i en rekke prosjekter både ved Tavistock-klinikken og ved Anna Freud-klinikken. Doktorgradsavhandlingen hennes omhandler en studie over hvordan mødres maladaptive forsvarsprosesser kan hemme og hindre spedbarnets utvikling. Amanda Jones arbeider som psykoterapeut ved en klinikk i nordøst London. Klinikken er et offentlig tilbud spesielt rettet mot «perinatal health care». Her leder hun et tverrfaglig team bestående av 60 klinikere som arbeider med foreldre og spedbarns psykiske helse. Jones under­streker viktigheten av å komme tidlig i kontakt med familier som strever med psykiske vansker, og tilbyr psykoterapeutisk hjelp til gravide kvinner og deres partnere. Klinikken har rammer som gjør det mulig å arbeide med familien de tre første årene av barnets liv.

Pris kr 200.