Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) er et institutt som videreutdanner psykologer og leger i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom. Instituttet tilbyr pr. i dag innføringsseminar, videregående seminar og spedbarnsobservasjonsseminar. Seminarene kan tas som selvstendige kurs som del av etterutdanning og vedlikeholdsaktivitet til spesialitet eller kombineres til et 5-årig utdanningsløp, godkjent til spesialiteten i psykoterapi av Norsk psykologforening. Utdanningen har en internasjonal standard og er tilpasset kravene i The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector, Child and Adolescent section (EFPP). IBUP tilbyr også valgfritt program tilpasset spesialistutdanningen for psykologer og leger, godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening.

Instituttets målsetting er å tilby en moderne utdanning basert på psykodynamisk og relasjonsorientert teori og forskning og gi en innføring i det mangfoldet som kjennetegner psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og unge i dag.


Oppstart nye utdanningsseminarer:

  • Innføringsseminar, Bergen høst 2024
  • Spedbarnsobservasjonsseminar, Oslo – høst 2024
  • Spedbarnsobservasjonsseminar, Bergen – høst 2024
  • STPP-seminar, Oslo – høst 2024

Det er fortløpende påmelding til seminarene. Meld deg på her

For å se pågående seminarer, se her; Utdanning

Oppstart andre kortere seminarer/kurs/fagmøter: