Spedbarnsobservasjonsseminar

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere.

Spedbarnsobservasjonsseminaret skal gi økt forståelse for eget og pasientens bidrag i terapirelasjonen og fremme utvikling av terapeutisk holdning. Det gir også mulighet for observasjon av tidlig relasjons- og personlighetsutvikling og generell utvikling i 1. leveår. Et annet viktig mål for seminaret er å utvikle evnen til å kunne skille mellom nøyaktige observasjoner og teoretiske tolkninger av disse. Seminaret er en obligatorisk del av IBUPs 5-årige utdanning og nødvendig for å delta på videregående seminar i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom.

Pris per semester kr. 8000,-

Det er løpende påmelding til IBUPs seminarer. Send en e-post til post@ibup.no om du er interessert i å delta eller ønsker å vite mer om spedbarnsobservasjonsseminarer.

Studieplan for spedbarnsobservasjonsseminar (pdf)