Overgangsseminar

Gjennomført og bestått overgangsseminar gir mulighet til å begynne på IBUP sitt videregående seminar uten først å ta innføringsseminaret. For å kunne søke opptak til overgangsseminaret må man ha gjennomført og bestått en teoretisk/klinisk psykoterapiutdanning som ekvivalerer/tangerer med IBUP sitt innføringsseminar i lengde og innhold. Overgangsseminaret gir en innføring i psykoanalytisk/psykodynamisk orientert psykoterapeutisk arbeid med barn og ungdom, inkludert foreldrearbeid.

Pris per semester kr. 11 000,-

Det er fortløpende påmelding til IBUPs seminarer.

Meld deg på seminar her

Send en e-post til post@ibup.no om du ønsker å vite mer om overgangsseminaret.

Studieplan for overgangsseminar(pdf)

Last ned studieplanen for hele utdanningen