Psykodynamisk tenkning og arbeid i BUP

IBUP arrangerer fagdag i Bergen med Sveinung Skårset:

PSYKODYNAMISK TENKNING OG ARBEID I BUP

26.mai 2023 kl. 9.00-15.00 Sted: Grand Hotel Terminus Bergen

Program:
09.00-12.00: Den alvorsamme leken. Psykoterapi med barn og unge
Hvordan jobbe med psykodynamisk terapi og psykodynamisk holdning i BUP
Sveinung Skårset, overlege BUP Lofoten
12.00-13.00: Lunsj
13.-13.45: Psykodynamisk kasusformulering i klinisk praksis
Anne Kløve, psykologspesialist og leder ved Betanien BUP
14.00-14.45: Mamma og A: En kort psykodynamisk intervensjon
Unni Sandaker Blom, overlege Betanien BUP
14.45-15.00: Oppsummering og avslutning

Påmelding:
E-post: unnisandakerblom@hotmail.com
Bindende innen 10.april 2023. Begrenset antall plasser

Kursavgift:
650kr betales ved påmelding via VIPPS til 90987868

Det er søkt godkjenning hos NPF om vedlikeholdsaktivitet for psykologer, og DNLF om etterutdanning for leger.

 

Velkommen!

Hilsen komiteen
Linda Havmøller, Unni Sandaker Blom og Anne Kløve