The Squiggle club 7. september 2023: Mindre tid og rom for lek: hva betyr det for dagens barn?

En hjerne i utvikling har et medfødt behov for lek. Leken i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og utvikling. De siste årene er tid og rom for fri lek blitt sterkt redusert. Hva gjør det med dagens barn?

 

Charlotte Lunde og Per Brodal samarbeidet i 2022 om utgivelsen av «Lek og læring i et nevroperspektiv: Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst». I den neste utgaven av The Squiggle Club vil de to vil holde et innledende foredrag med tematikk fra boken. Etter foredraget vil Fredrik Cappelen lede en samtale mellom de tre før det åpnes opp for spørsmål og refleksjoner fra salen.

 

Arrangementet vil foregå på Litteraturhuset (Nedjma).

Pris 200kr.

Billett kjøpes her gjennom Tikkio

 

The Squiggle Club er navnet på IBUPs åpne fagkvelder. Med ujevne mellomrom vil nye fagkvelder annonseres.

 

 

Om foredragsholderne:

 

Charlotte Lunde jobber som overlege på en akuttpsykiatrisk sengepost for ungdom. Hun har jobbet som lege i spesialisthelsetjenesten for barn og unge siden 2010 og sitter i styret for Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF). Hun har i mange år vært opptatt av utviklingspsykologi og hvordan lek kan brukes for å forstå og behandle barn som strever.

Hun er også journalist og har i samarbeid med Rådet for psykisk helse utviklet en gratis app for ungdom som strever (Pustepauseappen).

 

Per Brodal er lege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med hjerneforskning, undervisning og fagformidling i hele sitt yrkesliv. Han har særlig interessert seg for grunnleggende betingelser for læring, og hvordan man i praksis kan tilrettelegge for læring, vekst og utvikling. I det siste har han engasjert seg i barns oppvekstvilkår, og spesielt lekens betydning.

 

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge, psykoanalytiker og psykodynamisk terapeut for barn og unge (Ibup). Han har jobbet med barn og unge i snart 18 år. Han interesserer seg for lek og kreativitet i terapi med barn, personlighetsutvikling, relasjonelle prosesser i terapi og relasjonstraumer. Han har jobbet med traumatiserte barn og ungdommer, spiseforstyrrelser, begynnende personlighetsproblemer, psykoselidelser og depresjon. Han jobber nå med sped, småbarn og foreldre ved Nic Waals Institutt. I tillegg underviser og veileder han også i psykoterapi og familieterapi ved profesjonsstudiet i psykologi ved UIO. Han forsker også på lek som endringsprosess i psykoterapi med barn.