Utlysning av Spedbarnsobservasjons seminar i Bergen vår 2024

IBUP arrangerer spedbarnsobservasjonsseminar i Bergen vår 2024

 

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) videreutdanner psykologer og leger i psykoanalytisk orientert / psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom.

 

Målgruppe for seminaret er leger og psykologer, gjerne som en del av IBUPs 5-årige terapiutdanning, men det er ikke en forutsetning for deltagelse.

Seminardeltageren følger et spedbarn fra fødselen og i minimum ett år, der man en time en gang i uken observerer spedbarnet hjemme i relasjon til sine nærmeste omsorgsgivere. Seminaret er en del av IBUPs 5-årige terapiutdanning, og skal gi økt forståelse for eget og pasientens bidrag i terapirelasjonen og fremme utvikling av terapeutisk holdning. Det gir også mulighet for observasjon av tidlig relasjons -og personlighetsutvikling og generell utvikling i første leveår.

Se  Ibup sine sider for nærmere beskrivelse og studieplan: Ibup.no/spedbarnsobervasjon

 

 

Seminarledere: Psykologspesialist Anne Kløve annekanpost@gmail.com  og

barne- og ungdomspsykiater Unni Sandaker Blom unnisandakerblom@hotmail.com

Seminarsted: Betanien sykehus, Fyllingsdalen

Antall deltagere: 5 stk.

Oppstart: Seminaret starter våren 2024, når det er mange nok påmeldte. Hver samling varer 3,5 timer, en ettermiddag hver annen uke

Kursavgift: 13 500 pr. semester. Det forutsettes medlemskap i IBUP kr 750,- per år i seminartiden. (Prisjusteringer kan forekomme i semestertiden)

Påmelding: www.ibup.no : påmeldingsskjema 

 

Ved spørsmål: post@ibup.no